Jak Polak z Niemką, jak Niemiec z Polką, jak…???

16.11.2014r.
Drukuj

         6 listopada 2014 od godziny 17.00 w otoczeniu książek i w tradycyjnie sympatycznej atmosferze panującej w Bibliotece Niemieckiej UAM – Partner Goethe – Institut prowadzono bardzo ożywioną dyskusję na temat stereotypów, uprzedzeń, sympatii i antypatii między Polakami i Niemcami. Przed rozpoczęciem dyskusji Pan dr Mark Rajch poinformował zebranych o wystawie:

„Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich”,


którą można obejrzeć w dniach od 6 listopada do 5 grudnia
w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40.

     Uczestnicy spotkania wysłuchali także informacji o filmach przedstawiających stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie polskim i niemieckim. Obecni na spotkaniu członkowie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego i przedstawiciele Towarzystwa Polsko- Niemieckiego rozmawiali również o kontaktach z naszym zachodnim sąsiadem,  współpracy w promowaniu języka niemieckiego w Wielkopolsce oraz języka polskiego w Niemczech. Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję skonfrontować swoje spostrzeżenia z artystycznym przekazem na temat wad oraz zalet Polaków i Niemców w filmie Moniki Anny Wojtyllo „POLSKA LOVE SERENADE”.

Maria Kopeć