Zaproszenie na spotkanie członków Poznańskiego Oddziału PSNJN oraz sympatyków języka niemieckiego

07.01.2018r.
Drukuj
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!
 
Dnia 25 stycznia 2018r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie członków Poznańskiego Oddziału  Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz sympatyków języka niemieckiego.

Proponowany porządek zebrania:
 • Podsumowanie działalności PSNJN o. Poznań w roku 2017 Ksenia Herbst - Buchwald

 • Przedstawienie projektu planu pracy na drugie półrocze roku szkolnego 2017/18
  - Ewa Tarabasz

 • Omówienie organizacji konkursu "Turbolandeskunde"
  - koordynatorka Katarzyna Grabowska

 • Omówienie organizacji konkursu "Lesen gehen..." - koordynatorka Agata Frankowska

 • Przedstawienie założeń konkursu filmowego organizowanego  przez Biuro Usług Turystycznych "GRUPA DE-PL"przy współpracy z Niemiecką Centralą Turystyki w Polsce
  - Szymon Kurkiewicz - właściciel Biura Usług Turystycznych "GRUPA DE-PL"

 • Omówienie organizacji akcji promującej język niemiecki podczas Targów Edukacyjnych
  w Poznaniu przy współpracy Biura ds Inwestycji Miasta Poznania
  , ZfA, PSNJN o. Poznań, Goethe-Institut Warszawa - Andrea Goldmann

 • Wolne głosy i wnioski

Serdecznie zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia na ulicę Bukowską 53 w Poznaniu do sali nr 101 na 1 piętrze.


Z uwagi na sprawy organizacyjne bardzo proszę o potwierdzenie obecności na spotkaniu

- http://poznan.psnjn.org/