„Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

08.05.2017r.
Drukuj

 

W piątek, 7 kwietnia br. odbyło się w Bibliotece Filologicznej Novum Wydziału Neofilologii
i Wydziału Anglistyki UAM
kolejne - 9 spotkanie - z cyklu : 

„Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.

Uczestników spotkania powitała Pani Danuta Plucinska, kierownik Biblioteki Filologicznej Novum. Spotkanie prowadziła Maria Kopeć z Oddziału PSNJN w Poznaniu, która na początku przedstawiła projekty realizowane przez Poznański Oddział PSNJN we współpracy z Biblioteką Niemiecką, Biblioteką Filologiczną Novum oraz innymi organizacjami i instytucjami.


Na spotkaniu „Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku” zebrała się grupa osób, które każdego roku wspierają nas w organizacji Konkursów Pięknego Czytania „Lesen gehen...”. Zainicjowana została debata „Język niemiecki w edukacji, kulturze i biznesie…,”oraz kilka innych projektów. Zamierzamy kontynuować współpracę z dotychczasowymi partnerami w Wielkopolsce oraz rozszerzyć kontakty z partnerami z Niemiec, między innymi z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego wewspieraniu dwujęzyczności od najmłodszych lat.

http://polnischunterricht.de/pl/

 

W kolejnym punkcie spotkania prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego pani Ewa Tarabasz poinformowała zebranych o działaniach Stowarzyszenia popularyzujących nauczanie języka niemieckiego w Wielkopolsce, o rozmowach z władzami oświatowymi oraz współpracy z instytucjami wspierającymi promocję języka niemieckiego.

Jednym z efektów tych działań było wspólne stoisko na Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Poznaniu w dniach 23- 26 marca. Członkowie Stowarzyszenia wraz z przedstawicielami Goethe – Institut Warschau, Deutsche Auslandsschularbeit International oraz Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania informowali zwiedzających o korzyściach wynikających z dobrej znajomości języka naszego najbliższego sąsiada.

 

Pani dr hab. Justyna Krause – Pierz, wicedyrektor d.s. dydaktyki Instytutu Filologii Germańskiej UAM poinformowała zebranych o I Wojewódzkim Konkursie dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polacy i Niemcy w Europie” zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej UAM.

http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/komunikaty-mainmenu-117/3257-i-wojewodzki-konkurs-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych-polacy-i-niemcy-w-europie


Następnym punktem spotkania było wystąpienie Pani Danuty Bartosz, poznańskiej poetki, która zadeklarowała chęć dalszej współpracy z Poznańskim Oddziałem PSNJN w organizacji listopadowych spotkań z poezją Pani Bartosz zaprezentowała uczestnikom nowe, rozszerzone wydanie Antologii poezji polsko – niemieckiej „Jak podanie ręki” – „Wie ein Händedruck”.

http://www.zlpwlkp.pl/?p=208


Po części informacyjnej uczestnicy pracowali w grupach, przygotowując V edycję Konkursu Pięknego Czytania „Lesengehen…” oraz dyskutując o formach współpracy w promowaniu języka i kultury naszego zachodniego sąsiada.

Serdecznie zapraszamy na listopadowe spotkanie.


Wie ein Haendedruclk