LdL czyli uczenie się poprzez nauczanie

21.10.2012r.
Drukuj

Seminarium na zaproszenie
24.-25.11.2012
Sulejówek
seminarium w języku niemieckim

Celem seminarium jest zastanowienie się nad praktycznym zastosowaniem w nauczaniu języka niemieckiego metody LdL - czyli uczenia się poprzez nauczanie. Uczestnicy seminarium dowiedzą się, na czym polega ta metoda i czym różni się ona od tradycyjnych form uczenia się. Przeanalizowany zostanie potencjał metody LdL, jak i również cele, jakie można osiągnąć przy wykorzystaniu tej metody w dziedzinach takich jak: gramatyka, praca ze słownictwem, trening sprawności językowych czy realioznawstwo.

referentka: Freya Conesa
uczestnicy: multiplikatorzy i teacher-trainer
zgłoszenia do: 09.11.2012

 

Szczegóły informacji pod poniższym linkiem:

http://www.goethe.de/ins/pl/war/lhr/pl9865842v.htm