Promocja nauczania języka niemieckiego w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

21.09.2016r.
Drukuj

         Dnia 08.09.2016 w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu odbyła się debata pod tytułem „Promocja nauczania języka niemieckiego w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych”.

W debacie wzięli udział następujący paneliści: Wielkopolski Kurator Oświaty – p. Elżbieta Leszczyńska, Prezes poznańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (PSNJN) – p. Ewa Tarabasz, doradca metodyczny nauczycieli języka niemieckiego i konsultant ds. nauczania języków obcych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Poznaniu – p. Elżbieta Gorączniak, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu – dr Renata Rybarczyk, nauczyciel języka niemieckiego w ZSB nr 1 w Poznaniu i ekspert ds. awansu zawodowego – p. Ewa Matuszak oraz p. Anna Rozentalska – menedżer personalny w firmie Warta Investment Sp. z o.o. SK. Moderatorem debaty był dyrektor ZSB1 – dr Zbigniew Talaga. Uczestnikami debaty byli również nauczyciele germaniści z wielu szkół z Poznania i Wielkopolski. Ponadto dyskusjami panelowymi zainteresowali się przedstawiciele Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania w osobach dyrektora p. Marcina Przyłębskiego i p. Magdaleny Kuzi, którzy również pojawili się na debacie organizowanej przez naszą szkołę.
        Wydarzenie to było podzielone na 3 panele dyskusyjne: w 1 części paneliści zastanawiali się nad przyczynami trudności dotyczących nauczania języka niemieckiego w szkołach, w 2 części próbowano wskazać środki i działania zaradcze mające na celu promowanie nauczania języka niemieckiego w szkołach. Natomiast część trzecia to dyskusja z udziałem nauczycieli, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i zadawali pytania panelistom. Poruszono wiele ważnych spraw, omówiono problemy związane z nauczaniem języka niemieckiego i wskazano również na kwestie, które mogą napawać nadzieją przy dalszych działaniach promujących nauczanie języka naszych zachodnich sąsiadów. Całość debaty podsumował dyrektor Zbigniew Talaga obiecując, iż wnioski wypracowane podczas dyskusji zostaną przekazane do odpowiednich gremiów mogących wpływać na decyzje podejmowane na wyższych szczeblach. Wsparcie w tym względzie obiecał również przedstawiciel PSNJN, które to stowarzyszenie obok wydawnictwa językowego Klett było partnerem zorganizowanej debaty.

Maciej Burdziński, koordynator