Inscenizacje bajek na lekcjach niemieckiego

21.10.2012r.
Drukuj

Seminarium dla nauczycieli
31.11.-02.12.2012
Sulejówek
seminarium w języku niemieckim

Celem seminarium jest pokazanie, jak stopniowo, przy pomocy tekstów bajek, można przygotować uczniów do pracy teatralnej, pozbawić ich zahamowań i zachęcić do inscenizacji bajek. Oprócz ćwiczeń na konstruowanie opowiadania obrazowego uczestnicy będą zajmować się improwizacją sceniczną, która wykorzystuje tekst jako bazę wyjściową i próbuje znaleźć osobiste podejście do akcji i tematu bajki. Na seminarium, podczas przygotowywania własnych dydaktyzacji, uczestnicy będą mogli wypróbować nowe metody na różnych tekstach bajek.

referentka: Birgit Oelschläger - pedagog teatralny, referentka, nauczycielka języka niemieckiego jako języka obcego
uczestnicy: nauczyciele wszystkich typów szkół
zgłoszenia do: 02.11.2012


http://www.goethe.de/ins/pl/war/lhr/pl9772720v.htm